Thông tư 07/2014/TT-BGDĐT hoạt động chữ thập đỏ trong trường học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
65
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 07/2014/TT-BGDĐT hoạt động chữ thập đỏ trong trường học

Mô tả BST Thông tư 07/2014/TT-BGDĐT hoạt động chữ thập đỏ trong trường học

Tham khảo bộ sưu tập Thông tư 07/2014/TT-BGDĐT hoạt động chữ thập đỏ trong trường học cùng nhiều tài liệu hay khác trên eLib.vn giúp bạn các thông tin cần thiết tìm hiểu về các qui định của Bộ GDĐT. Xem và download về tham khảo để áp dụng các chính sách, qui định phù hợp trong công tác quản lý cũng như thực thi giáo dục.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 07/2014/TT-BGDĐT hoạt động chữ thập đỏ trong trường học

Tham khảo và download thêm nhiều tài liệu hay như Thông tư 07/2014/TT-BGDĐT hoạt động chữ thập đỏ trong trường học giúp quản lý công tác giáo dục tốt hơn.

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ TRONG TRƯỜNG HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Giáo dục Đại học 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật hoạt động chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học, bao gồm: hoạt động chữ thập đỏ của thanh niên, thiếu niên trong trường học, tập huấn sơ cấp cứu trong trường học, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh niên, thiếu niên và cán bộ, giáo viên tham gia hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.
2. Thông tư này áp dụng đối với các trường học, bao gồm: cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là trường học); các tổ chức và cá nhân có liên quan.
Điều 2. Mục đích, yêu cầu
1. Góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết về chăm sóc sức khỏe, sơ cứu, cấp cứu, ứng phó với các tình huống khẩn cấp cho thanh niên, thiếu niên; vận động và tổ chức cho thanh niên, thiếu niên tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, qua đó giáo dục lòng nhân ái cho thanh niên, thiếu niên.
2. Làm căn cứ để nhà trường triển khai các hoạt động chữ thập đỏ trong trường học đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy và học, rèn luyện và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
3. Đoàn kết, tập hợp thanh niên, thiếu niên; truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên, thiếu niên trong các hoạt động nhân đạo, qua đó góp phần giáo dục lòng nhân ái, sự sẻ chia, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống.
 

Đồng bộ tài khoản