Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

Mô tả BST Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

Thư viện elib đã tổng hợp các quyết định, thông tư về giáo dục thành bộ sưu tập trên website elib.vn. Tiện lợi và dễ tìm kiếm là điều mà chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý bạn đọc. Tham khảo các thông tư trong bộ sưu tập Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài để nắm vững các qui định áp dụng theo ngành. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc các Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài. Các thông tin trong bộ sưu tập sẽ giúp quý vị nắm vững các quy định, chế độ quản lý công dân học tập ở nước ngoài

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÔNG DÂN VIỆT NAM HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2014 và thay thế Quyết định số 23/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Đồng bộ tài khoản