Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
44
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở

Mô tả BST Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu văn bản được ban hành gần đây trong bộ sưu tập Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở. Bao gồm các nghị định, nghị quyết, thông tư hướng dẫn việc thực hiện các quyết định, quy định được nhà nước ban hành. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp quý bạn đọc tiếp cận thông tin kịp thời và bổ ích.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở. Đồng thời, các bạn còn có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác trên Thư viện Elib. Hoặc đăng nhập để tải về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần thiết.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Đồng bộ tài khoản