Thông tư 14/2014/TT-BGDĐT về xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 14/2014/TT-BGDĐT về xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”

Mô tả BST Thông tư 14/2014/TT-BGDĐT về xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”

Nhằm giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm thông tin liên quan giáo dục cũng như các qui định của Bộ GDĐT ban hành cho ngành chúng tôi đã đã sưu tầm và tổng hợp bộ sưu tập Thông tư 14/2014/TT-BGDĐT về xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”. Các bạn có thể tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 14/2014/TT-BGDĐT về xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Thông tư 14/2014/TT-BGDĐT về xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”. Đồng thời, các bạn còn có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác trên Thư viện Elib. Hoặc đăng nhập để tải về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần thiết.

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRẺ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị Định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy Định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy Định về hoạt Động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục Đại học;
Xét Đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy Định xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục Đại học.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy Định xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục Đại học.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, thủ trưởng các Đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các cơ sở giáo dục Đại học và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Đồng bộ tài khoản