Thông tư 16/2012/TT-BGDĐT Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
18
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 16/2012/TT-BGDĐT Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ

Mô tả BST Thông tư 16/2012/TT-BGDĐT Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ

Nhằm giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm các mẫu văn bản - biểu mẫu do chính phủ, cơ quan ngang bộ hoặc các cơ quan trực thuộc chính phủ ban hành, chúng tôi đã đã sưu tầm và tổng hợp chúng thành bộ sưu tập trên website elib.vn. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc bộ sưu tập Thông tư 16/2012/TT-BGDĐT Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ. Mời quý bạn đọc tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 16/2012/TT-BGDĐT Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Thông tư 16/2012/TT-BGDĐT Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống website eLib.vn của chúng tôi.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000;
Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng bộ tài khoản