Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT về quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT về quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non

Mô tả BST Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT về quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non

Các tài liệu được chúng tôi tổng hợp trong BST Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT về quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, biết được các quy định ban hành hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bằng cách xem trực tiếp trên website eLib.vn hoặc download về tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT về quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non

Đây là một trong những tài liệu được trích từ BST Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT về quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non. Các bạn cùng tham khảo nhé!

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non.
 

Đồng bộ tài khoản