Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT Quy định về dạy, học thêm

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
39
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT Quy định về dạy, học thêm

Mô tả BST Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT Quy định về dạy, học thêm

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ sưu tập Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT Quy định về dạy, học thêm nhằm giúp quý bạn đọc tham khảo để nắm được các nghị định, nghị quyết, thông tư do nhà nước ban hành. Chúng tôi đã tập hợp thành bộ sưu tập, sẽ giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm và download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT Quy định về dạy, học thêm

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT Quy định về dạy, học thêm. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống website eLib.vn của chúng tôi.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về dạy thêm, học thêm:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định về dạy thêm, học thêm.

Đồng bộ tài khoản