Thông tư 18/2004/TT-BGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện điều lệ trường ĐH

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 18/2004/TT-BGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện điều lệ trường ĐH

Mô tả BST Thông tư 18/2004/TT-BGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện điều lệ trường ĐH

Mời các bạn cùng tham khảo BST Thông tư 18/2004/TT-BGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện điều lệ trường ĐH. BST này, giúp các bạn cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành mới nhất hiện nay. Ngoài ra, các bạn còn có thể xem thêm nhiều văn bản biểu mẫu khác tại website eLib.vn, hoặc download về tham khảo, miễn phí hoàn toàn nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 18/2004/TT-BGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện điều lệ trường ĐH

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Thông tư 18/2004/TT-BGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện điều lệ trường ĐH dưới đây:

THÔNG TƯ
CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 18/2004/TT-BGD&ĐT NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 153/2003/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số điều của Điều lệ trường đại học như sau:
I- GIẢI TÍCH MỘT SỐ KHÁI NIỆM
Trong Điều lệ trường đại học, một số khái niệm được hiểu như sau:
1- Trường đại học trọng điểm (khoản 4, Điều 2).
Trường đại học trọng điểm là trường đại học được xác định trong quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trong đó đào tạo những ngành nghề then chốt, với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Trường đại học trọng điểm phải là một cơ sở khoa học công nghệ mạnh, có khả năng nghiên cứu cơ bản; có đủ năng lực tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư tập trung, thể hiện ở đội ngũ giảng viên, năng lực quản lý, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và thư viện hiện đại.
Trường đại học trọng điểm được xác định trong từng giai đoạn nhất định. Căn cứ vào thực tế phát triển của các trường, quy hoạch mạng lưới trường đại học trong từng thời kỳ, khả năng đầu tư của Nhà nước và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định danh mục các trường đại học trọng điểm.

Đồng bộ tài khoản