Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

Mô tả BST Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

Mời quý bạn đọc tham khảo các văn bản - biểu mẫu trong bộ sưu tập Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập trên elib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp những nghị định, nghị quyết, thông tư nhằm giúp quý bạn đọc nắm vững những quy định hiện hành của nhà nước. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý bạn đọc!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

Mời quý bạn đọc tham khảo phần trích dẫn nội dung của các mẫu đơn, biểu mẫu trong bộ sưu tập Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập. Đồng thời, xem thêm các biểu mẫu văn bản khác cùng chủ đề. Hoặc đăng nhập để download về sử dụng hoặc tham khảo.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG MẦM NON DÂN LẬP

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2012

Đồng bộ tài khoản