Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT Quy định về bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
80
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT Quy định về bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

Mô tả BST Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT Quy định về bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

Mời các bạn tham khảo BST Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT Quy định về bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi dưới đây. Tài liệu trong BST này sẽ giúp bạn cập nhật các thông tin, các quy định mới nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều văn bản khác tại website eLib.vn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT Quy định về bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT Quy định về bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo:

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM NĂM TUỔI

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 -2015;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2010.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Đồng bộ tài khoản