Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Mô tả BST Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Đến với bộ sưu tập Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT đào tạo chất lượng cao trình độ đại học, quý bạn đọc sẽ nắm vững các thông tin chi tiết về các qui định được Bộ GDĐT ban hành áp dụng cho ngành trong từng trường hợp cụ thể. ELib.vn luôn bổ sung và cập nhật đầy đủ các quyết định mới nhất tại đây giúp các bạn thực hiện đúng qui chế của ngành đề ra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc các Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. Các thông tin trong bộ sưu tập sẽ giúp quý vị nắm vững các quy định đào tạo trình độ đại học

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia, Giám đốc Đại học vùng, Giám đốc học viện; Hiệu trưởng trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Đồng bộ tài khoản