Thông tư 25/2012/TT-BGDĐT Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
92
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 25/2012/TT-BGDĐT Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp

Mô tả BST Thông tư 25/2012/TT-BGDĐT Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ sưu tập Thông tư 25/2012/TT-BGDĐT Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp nhằm giúp quý bạn đọc tham khảo để nắm được các nghị định, nghị quyết, thông tư do nhà nước ban hành. Chúng tôi đã tập hợp thành bộ sưu tập, sẽ giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm và download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 25/2012/TT-BGDĐT Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Thông tư 25/2012/TT-BGDĐT Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, bạn còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào website eLib.vn của chúng tôi.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 26/2003/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp.

Đồng bộ tài khoản