Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
184
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non

Mô tả BST Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non

Đến với bộ sưu tập Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non, quý bạn đọc sẽ cập nhật các thông tin, các quy định mới của nhà nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Chúng tôi đã tổng hợp các nghị định, nghị quyết, thông tư được ban hành mới nhất trong bộ sưu tập này. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với quý bạn đọc.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống website eLib.vn của chúng tôi.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ VÀ ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI CHO GIÁO DỤC MẦM NON BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non.

Đồng bộ tài khoản