Thông tư 32/2014/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
35
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 32/2014/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Mô tả BST Thông tư 32/2014/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Nhằm giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm các mẫu văn bản - biểu mẫu do chính phủ, cơ quan ngang bộ hoặc các cơ quan trực thuộc chính phủ ban hành, chúng tôi đã đã sưu tầm và tổng hợp chúng thành bộ sưu tập trên website elib.vn. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc bộ sưu tập Thông tư 32/2014/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục. Mời quý bạn đọc tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 32/2014/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu được tổng hợp trong bộ sưu tập Thông tư 32/2014/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục. Đồng thời, bạn cũng có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần.

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Đồng bộ tài khoản