Thông tư 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế viên chức

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
239
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế viên chức

Mô tả BST Thông tư 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế viên chức

Mời các bạn tham khảo BST Thông tư 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế viên chức dưới đây. Tài liệu trong BST này sẽ giúp bạn cập nhật các thông tin, các quy định mới nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều văn bản khác tại website eLib.vn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế viên chức

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu Thông tư 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế viên chức. Mời các bạn cùng tham khảo:

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội; Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3091/VPCP-KG ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Liên Bộ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở địa phương.
Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9704/BTC-HCSN ngày 10 tháng 08 năm 2006 về việc định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5736/BKH-KHGDTN&MT ngày 04 tháng 08 năm 2006 về việc góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế viên chức trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
 

Đồng bộ tài khoản