Thông tư 37/2009/TT-BGDĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
78
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 37/2009/TT-BGDĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ

Mô tả BST Thông tư 37/2009/TT-BGDĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ

Đến với các BST Thông tư 37/2009/TT-BGDĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ dưới đây của thư viện eLib, các bạn sẽ cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Các tài liệu này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp mong rằng sẽ hữu ích cho bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 37/2009/TT-BGDĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ

Mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích trong BST Thông tư 37/2009/TT-BGDĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ dưới đây của chúng tôi

THÔNG TƯ
BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ kết quả thẩm định ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ đại học và cao đẳng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ đại học và cao đẳng, gồm 07 chương trình khung của 07 ngành sau:
1. Công nghệ robot, trình độ đại học.
2. Công nghệ chế biến dầu mỏ, trình độ đại học.
3. Công nghệ kiến trúc, trình độ đại học.
4. Công nghệ luyện kim, trình độ đại học.
5. Công nghệ kỹ thuật cơ điện, trình độ đại học.
6. Công nghệ năng lượng và quản lý hệ thống năng lượng, trình độ đại học.
7. Công nghệ giày, trình độ cao đẳng.
 

Đồng bộ tài khoản