Thông tư 38/2009/TT-BGDĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật, trình độ đại học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
105
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 38/2009/TT-BGDĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật, trình độ đại học

Mô tả BST Thông tư 38/2009/TT-BGDĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật, trình độ đại học

BST Thông tư 38/2009/TT-BGDĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật, trình độ đại học được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn khi tìm kiếm tài liệu tham khảo. Chúng tôi hi vọng, BST sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định nhanh chóng và chính xác, hỗ trợ cho quá trình công tác của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 38/2009/TT-BGDĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật, trình độ đại học

Bạn có thể tải miễn phí BST Thông tư 38/2009/TT-BGDĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật, trình độ đại học này về máy để tham khảo:

THÔNG TƯ
BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ kết quả thẩm định ngày 26 và 27 tháng 5 năm 2009 của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học, gồm 16 chương trình khung của 16 ngành sau:
1. Cơ học kỹ thuật.
2. Kỹ thuật chế tạo.
3. Kỹ thuật điện tử.
4. Kỹ thuật ceramic.
5. Kỹ thuật hàng hải.
6. Kỹ thuật hạ tầng cơ sở.
7. Kỹ thuật hạt nhân.
8. Kỹ thuật hệ thống truyền thông.
9. Kỹ thuật kiến trúc.
10. Kỹ thuật hóa dầu.
 

Đồng bộ tài khoản