Thông tư 38/2011/TT-BGDĐT Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
75
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 38/2011/TT-BGDĐT Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý

Mô tả BST Thông tư 38/2011/TT-BGDĐT Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý

Mời các bạn tham khảo BST Thông tư 38/2011/TT-BGDĐT Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý dưới đây. Tài liệu trong BST này sẽ giúp bạn cập nhật các thông tin, các quy định mới nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều văn bản khác tại website eLib.vn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 38/2011/TT-BGDĐT Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu Thông tư 38/2011/TT-BGDĐT Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý. Mời các bạn cùng tham khảo:

THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC TỐI THIỂU THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ, HÓA HỌC, SINH HỌC, TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
 

Đồng bộ tài khoản