Thông tư 39/2011/TT-BGDĐT hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
54
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 39/2011/TT-BGDĐT hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo

Mô tả BST Thông tư 39/2011/TT-BGDĐT hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo

Cập nhật các quy định do nhà nước ban hành qua BST Thông tư 39/2011/TT-BGDĐT hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo dưới đây nhé! Tài liệu trong BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc cập nhật các quy định ban hành một cách nhanh chóng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 39/2011/TT-BGDĐT hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu trong BST Thông tư 39/2011/TT-BGDĐT hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo dưới đây:

THÔNG TƯ
BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Sau khi có ý kiến thẩm định của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tại Công văn số 435/TCTK-PPCĐ ngày 04 tháng 7 năm 2011 về việc thẩm định dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo.
 

Đồng bộ tài khoản