Thông tư 41/2004/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BQP-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số chế độ về bồi dưỡng giờ giảng

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
71
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 41/2004/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BQP-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số chế độ về bồi dưỡng giờ giảng

Mô tả BST Thông tư 41/2004/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BQP-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số chế độ về bồi dưỡng giờ giảng

Thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Thông tư 41/2004/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BQP-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số chế độ về bồi dưỡng giờ giảng dưới đây sẽ giúp các bạn nắm được các quy định, biết các hướng dẫn để thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 41/2004/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BQP-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số chế độ về bồi dưỡng giờ giảng

Mời các bạn cùng tham khảo Thông tư 41/2004/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BQP-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số chế độ về bồi dưỡng giờ giảng được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG.

Thực hiện Điều 17 Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 5 năm 2001 của chính phủ về giáo dục quốc phòng, Điều 11 Nghị định số 165/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về biệt phái sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 592/BNV-TL ngày 19/3/2004, liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Quốc phòng, Lao động - Th­ương binh và Xã hội thống nhất hướng dẫn thực hiện một số chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng (sau đây gọi tắt là cán bộ, giáo viên giáo dục quốc phòng) như sau:
I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số chế độ về bồi dưỡng giờ giảng, trang phục giảng dạy đối với cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục quốc phòng. Giáo viên giáo dục quốc phòng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm bao gồm giáo viên trong biên chế, giáo viên là sĩ quan biệt phái, giáo viên hợp đồng của các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học công lập và các trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên; cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng bao gồm cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm trong biên chế hoặc sỹ quan biệt phái thuộc các Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Lao động - Th­ương binh và Xã hội, các trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên.
 

Đồng bộ tài khoản