Thông tư 52/2012/TT-BGDĐT Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
98
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 52/2012/TT-BGDĐT Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội

Mô tả BST Thông tư 52/2012/TT-BGDĐT Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ sưu tập Thông tư 52/2012/TT-BGDĐT Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội nhằm giúp quý bạn đọc tham khảo để nắm được các nghị định, nghị quyết, thông tư do nhà nước ban hành. Chúng tôi đã tập hợp thành bộ sưu tập, sẽ giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm và download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 52/2012/TT-BGDĐT Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Thông tư 52/2012/TT-BGDĐT Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội. Quý bạn đọc cũng có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc download các văn bản này về tham khảo và sử dụng khi cần thiết.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN LÀM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH GIỎI

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Sau khi có ý kiến của Hội đồng Đội trung ương tại công văn số 61/HĐĐTW ngày 30/5/2012 về việc góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi.

Đồng bộ tài khoản