Tiểu sử của nhà thơ Nguyễn Trung Ngạn

Chia sẻ: An | Ngày: | 4 tài liệu

0
160
lượt xem
0
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tiểu sử của nhà thơ Nguyễn Trung Ngạn

Mô tả BST Tiểu sử của nhà thơ Nguyễn Trung Ngạn

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Tiểu sử của nhà thơ Nguyễn Trung Ngạn. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tiểu sử của nhà thơ Nguyễn Trung Ngạn

Bạn có thể tải miễn phí BST Tiểu sử của nhà thơ Nguyễn Trung Ngạn này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Nguyễn Trung Ngạn sinh năm Kỉ Sửu Trùng Hưng ngũ niên (1289) đời vua Trần Nhân Tông.

Năm 1304 đậu hoàng giáp cùng khoa với trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, bảng nhãn Bùi Mộ, thám hoa Trương Phóng. Sử ghi ông nổi tiếng thần đồng.

Từ 1304 đến 1311 cụ không chịu ra làm quan, sử ghi: “ Đức vua Anh Tông (1293- 1314) có làm bài thơ Chiêu ẩn (Mời bậc kẻ sĩ ra làm quan), ban cho Trung Ngạn, Trung Ngạn từ chối không vâng lệnh.

Năm 1312 nhận làm gián quan.Năm 1314 được cử đi sứ sang Yên Kinh cùng Phạm Mại.Năm 1321 làm thị ngự sử.

Năm 1324 vua sai cụ tiếp sứ, cụ đấu lí thắng sứ thần Nguyên, nhưng sau trái ý vua nên bị giáng làm thông phán châu Viêm Lãng. Vì được nổi tiếng là chính sự giỏi nên một thời gian lại được thăng làm thiêm tri thánh từ cung sự.

Năm 1326 giáng làm an phủ sứ Thanh Hoá là do đãng trí, ghi sổ sách bị nhầm lẫn, và do vua thương có tài, chỉ biếm làm quan xa mà thôi.

Năm 1329, thượng hoàng đi tuần thú đạo Hà Giang, đích thân đánh Man Ngưu Hống, cụ được đi theo soạn thực lục.

Tháng 3 năm 1332 làm Nội mật viện phó sứ, giữ sổ sách ở nội sách cung Quan Triều. tháng 7 lại làm tri thẩm hình viện sự kiêm an phủ sứ Thanh Hoá. Cụ lập Bình doãn đường xét xử ngục tụng, không ai bị xử oan, không ai bị quá đáng.

Năm 1334, thương hoàng tuần thú đạo Nghệ An, thân đánh Ai Lao, cụ làm phát vận sứ Thanh Hoá, vận tải lương thực đi trước. Cụ được cử mài vách núi đá, khắc chữ ghi công, bài ấy khắc ở núi Thành Nam, thôn Trầm Hương, huyện Tương Dương.

Năm 1337 làm an phủ sứ Nghệ An, kiêm Quốc sử viện giám tu quốc sử, hành Khoái Châu lộ tào vận sứ. Cụ kiến nghị lập tào thương chứa thóc tô để chẩn cấp khi dân bị thiếu đói, vua xuống chiếu cho các lộ bắt chước thế mà làm.

Năm 1314 được cử làm đại doãn kinh sư, lại được cử cùng Trương Hán Siêu biên soạn bộ Hoàng triều đại điển và soạn khảo bộ Hình thư để ban hành.

Năm 1342 làm hành khiển tri Khu mật viện sự. Trước đây thì cấm quân thuộc về Thượng thư sảnh, lúc này thì lại thuộc Khu mật viện. Cụ chọn đinh tráng các lộ bổ sung cho cấm quân, định thành sổ sách. Khu mật viện quản lãnh cấm quân là bắt đầu từ cụ.

Năm 1351 làm nhập nội hành khiển, vẫn coi việc ở Khu mật viện. Mùa đông vua ngự điện Thiên An, duyệt cấm quân ở Long trì, ban cho cụ mặc chiến bào, đội mũ võ chỉ huy, định loại hơn kém.

Năm 1355 làm kinh lược sứ trấn Lạng Giang, nhập nội hành khiển, thượng thư hữu bật, kiêm tri Khu mật viện sự, thị kinh diên đại học sĩ, trụ quốc khai huyện bá.

Năm 1370 ông mất. 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có BST Tiểu sử của nhà thơ Nguyễn Trung Ngạn hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản