Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng Ancol

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 4 tài liệu

0
220
lượt xem
1
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng Ancol

Mô tả BST Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng Ancol

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng Ancol. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được những kiến thức cần thiết trong chương trình học. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng Ancol

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng Ancol:

 I - TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Phản ứng thế H của nhóm OH ancol
a) Phản ứng chung của ancol

Thực nghiệm: Cho Na tác dụng với etanol dư (bình A không cần đun nóng), phản ứng xảy ra êm dịu (không mãnh liệt như với nước).
Chưng cất đuổi hết etanol dư, trong bình còn lại chất rắn là natri etylat:
C2H5OH+Na→12H2+C2H5ONa
natri etylat
Cho nước vào bình A, chất rắn tan hết. Dung dịch thu được làm hồng phenolphtalein.
Chưng cất thì lại thu được etanol (ở bình B) và NaOH(ở bình A):

C2H5ONa+HOH→C2H5OH+NaOH
* Ancol tác dụng với kim loại kiềm tạo ra ancolat và giải phóng hiđro:
RO−H+Na→12H2+RO−Na
natri ancolat
* Ancol hầu như không phản ứng được với NaOH, mà ngược lại, natri ancolat bị thủy phân hoàn toàn:
RO−Na+H−OH→RO−H+NaOH
b) Phản ứng riêng của glixerol
Glixerol hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành phức chất tan, màu xanh da trời:
Phản ứng này được dùng để nhận biết glixerol và các poliancol mà các nhóm OH đính với những nguyên tử C cạnh nhau, chẳng hạn như etylen glicol.
2. Phản ứng thế nhóm OH ancol
a) Phản ứng với axit

Kết quả thực nghiệm cho thấy:
(CH3)2CHCH2CH2OH (ancol isoamylic), hầu như không tan trong nước, không tác dụng với dung dịch axit loãng, lạnh nhưng tan trong H2SO4đậm đặc.
(CH3)2CHCH2CH2−OH+H2SO4→(CH3)2CHCH2CH2−OSO3H+HOH
isoamyl hiđrosunfat (tan trong H2SO4)
Nhận xét: Ancol tác dụng với các axit mạnh như axit sunfuric đậm đặc lạnh, axit nitric đậm đặc, axit halogenhiđric bốc khói . Nhóm OH ancol bị thế bởi gốc axit (A).

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng Ancol. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản