Tính từ chỉ thái độ trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
723
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tính từ chỉ thái độ trong tiếng Anh

Mô tả BST Tính từ chỉ thái độ trong tiếng Anh

Bộ sưu tập Tính từ chỉ thái độ trong tiếng Anh sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Tiếng Anh. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được các tính từ chỉ thái độ trong tiếng Anh. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tính từ chỉ thái độ trong tiếng Anh

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Tính từ chỉ thái độ trong tiếng Anh:

 

Tính từ chỉ thái độ trong tiếng Anh

1) Trong tiếng Anh có nhiều tính từ được dùng để diễn tả thái độ hay cảm giác (attitudinal adjectives) trong đó có một nhóm tính từ tận cùng bằng "ING" hoặc "ED". Khi nào dùng "ING" khi nào dùng "ED"?
- Nếu ngay phía sau có danh từ thì dùng "ING"
Ví dụ:
This is a borING film. (ngay phía sau có danh từ: film)
- Nếu ngay phía sau không có danh từ thì nhìn phía trước: nếu gặp người thì dùng "ED", nếu gặp vật thì dùng "ING"
Ví dụ:
He is very interestED in games. (phía trước có he -> người)
The book is very interestING. (phía trước có book -> vật)
I found the BOOK very interestING. (chọn từ book không chọn từ I vì book ở gần hơn)
2) Một số tính từ chỉ thái độ đuôi "ING" hoặc "ED":
surprising/ed
boring/ed
excited/ing
shocking/ed
interesting/ed
disappointing/ed
tired/ing
satisfying/ed
worrying/worried
pleasing/ed
embarrassing/ed
amazing/ed
frightening/ed
annoying/ed
exhausting/ed
depressing/ed
terrifying/terrified
horrifying/horrified
irritating/ed
amusing/ed
astonishing/ed
encouraging/ed
thrilling/ed
fascinating/ed,...

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Tính từ chỉ thái độ trong tiếng Anh. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản