Tóm tắt kiến thức Tin học 11 bài 13 - 14 - 15 SGK

Chia sẻ: Dinh Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
62
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tóm tắt kiến thức Tin học 11 bài 13 - 14 - 15 SGK

Mô tả BST Tóm tắt kiến thức Tin học 11 bài 13 - 14 - 15 SGK

Với mong muốn cung cấp thêm nhiều tài liệu hay cho quý thầy cô và các em học sinh, Thư viện eLib đã chọn lọc và tổng hợp các tài liệu tạo thành BST Tóm tắt kiến thức Tin học 11 bài 13 - 14 - 15 SGK. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tóm tắt kiến thức Tin học 11 bài 13 - 14 - 15 SGK

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Tóm tắt kiến thức Tin học 11 bài 13 - 14 - 15 SGK dưới đây của chúng tôi.

Một số khái niệm
- Kiểu bản ghi được dùng để mô tả cho các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau .
- Bản ghi thường được gọi là Record, mỗi Record sẽ lưu trữ dữ liệu về một đối tượng cần quản lí .
- Mỗi thuộc tính của đối tượng tương ứng với một trường của bản ghi . Các trường khác nhau có thể có dữ liệu khác nhau .
- Các ngôn ngữ lập trình thường cho cách để xác định:
+ Tên kiểu bản ghi .
+ Tên các trường .
+ Kiểu dữ liệu của trường .
+ Cách khai báo biến .
+ Cách tham chiếu đến trường .

Cách khai báo và sử dụng kiểu bản ghi trong ngôn ngữ Pascal
1. Khai báo

Để khai báo biến bản ghi, thường khai báo một kiểu bản ghi sau đó khai báo biến bản ghi .
Cách khai báo kiểu:

Type =Record
: ;
……… ………
: ;
End ;

Cách khai báo biến:
Var: ;
Var: Array[1..n] Of ;

Type Hocsinh = Record
Hoten: String[30] ;
Ngaysinh: String[10] ;
NamNu:Boolean ;
Toan,Ly, Hoa, Van, Su, Dia: Real ;
End ;

Var A, B: Hocsinh ;
Lop: Array[1..100] Of Hocsinh ;

Chúng tôi mong rằng BST Tóm tắt kiến thức Tin học 11 bài 13 - 14 - 15 SGK sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản