Tóm tắt lý thuyết và bài tập chương Cacbon - silic

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 tài liệu

0
292
lượt xem
22
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tóm tắt lý thuyết và bài tập chương Cacbon - silic

Mô tả BST Tóm tắt lý thuyết và bài tập chương Cacbon - silic

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ sưu tập Tóm tắt lý thuyết và bài tập chương Cacbon - silic đến quý thầy cô giáo và các em học sinh. Bao gồm các tài liệu hữu ích cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh trong trường phổ thông. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học trong trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tóm tắt lý thuyết và bài tập chương Cacbon - silic

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Tóm tắt lý thuyết và bài tập chương Cacbon - silic:

F. Bài tập:
I- Tự luận:
2- Trong phòng TN người ta điều chế khí CO2 từ đá vôi và axit HCl.Khí CO2 bay ra luôn lẫn hơi nước và khí HCl .Làm thế nào để thu được CO2 nguyên chất?
3- a) Viết 6 phương trình phản ứng khác nhau có thể điều chế khí CO2.
b) Tại sao khi sục khí CO2 vào nước vôi trong lại thấy kết tủa trắng(dd trở nên đục),nhưng nếu tiếp tục sục khí CO2 vào dd thì kết tủa lại tan?(dd trong suốt).
4- Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các lọ mất nhãn chứa các khí CO,CO2,SO2,N2,NH3.
5- Hãy phân biệt các chất sau
a) Bột NaCl,Na2CO3,Na2SO4,BaCO3 (chỉ dùng 1 hoá chất và nước)
b) Dung dịch (chỉ dùng nhiệt phân và
chính các hoá chất trên).
c) Viết phương trình hoá học(nếu có) dưới dạng phân tử và ion rút gọn khi cho Na2CO3 lần lượt tác dụng dd BaCl2,dd FeCl3,dd AlCl3,dd HNO3.
6- Có 5 bình mất nhãn,mỗi bình đựng một trong các dung dịch sau :
Trình bày cách nhận biết từng dd chỉ dùng thêm cách đun nóng.
7- Làm thế nào để nhận biết từng khí CO2,CO,H2,H2S trong hổn hợp của chúng?
8- a) Chỉ dùng một hoá chất phân biệt các dung dịch sau Na2CO3,Na2SO4,Na2SiO3,Na2S.
b) Không dùng hoá chất nào khác phân biệt các dd sau NaHCO3,CaCl2,Na2CO3,Ca(HCO3)2
9- Chỉ có nước và khí CO2 có thể phân biệt được 5 chất bột trắng sau đây không? NaCl,Na2SO4,BaCO3,
Na2SO3,BaSO4.Nếu được ,hãy trình bày cách phân biệt.
10- Có 4 dd,mỗi dd chỉ chứa một ion dương và một ion âm.Tổng số các loại ion trong cả 4 dd là
Bốn dd đó là 4 dd nào?Nêu cách nhận biết từng dd.
11- Khi cho hổn hợp KOHvà KHCO3 tác dụng với dd HCl dư,tạo thành 23,35g chất rắn khan thu được khi cô cạn dd sau phản ứng và 4,48 lít khí(đkc).Xác định % của hổn hợp ban đầu.
12- Khi nung một hổn hợp Na2CO3.10H2O và NaHCO3 thu được 2,24 lít CO2(đkc) và 31,8g rắn.Xác định % của mỗi muối ban đầu.
13- Hoà tan hoàn toàn 3,5g hổn hợp gồm Na2CO3 và K2CO3 vào nước rồi chia dd thành 2 phần:
Phần 1: cho tác dụng dd HCl 3,65% cho đến khi không còn khí bay ra thì thu được 0,224 lít khí(đkc).
Phần 2: Cho tác dụng với nước vôi trong dư,thu được 2g kết tủa.
Tính: a) Khối lượng dd HCl 3,65% đã phản ứng
b) Khối lượng mỗi muối trong hổn hợp đầu.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Tóm tắt lý thuyết và bài tập chương Cacbon - silic. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản