Tóm tắt lý thuyết về Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất sói mòn mạnh trơ sỏi đá, đất mặn và đất phèn Công nghệ lớp 10

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
180
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tóm tắt lý thuyết về Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất sói mòn mạnh trơ sỏi đá, đất mặn và đất phèn Công nghệ lớp 10

Mô tả BST Tóm tắt lý thuyết về Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất sói mòn mạnh trơ sỏi đá, đất mặn và đất phèn Công nghệ lớp 10

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo các tài liệu hay, chất lượng trong BST Tóm tắt lý thuyết về Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất sói mòn mạnh trơ sỏi đá, đất mặn và đất phèn Công nghệ lớp 10 của thư viện eLib dưới đây. Chúng tôi đã chọn lọc và tổng hợp các tài liệu cùng một chủ đề tạo thành bộ sưu tập này để quý thầy cô và các em học sinh thuận tiện khi tham khảo. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tóm tắt lý thuyết về Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất sói mòn mạnh trơ sỏi đá, đất mặn và đất phèn Công nghệ lớp 10

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Tóm tắt lý thuyết về Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất sói mòn mạnh trơ sỏi đá, đất mặn và đất phèn Công nghệ lớp 10 dưới đây:

I. Đặc điểm của đất Việt Nam
II. Cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu.

1. Nguyên nhân.
- Hình thành ở vùng giáp ranh giữa đồng bằng và miền núi.
- Địa hình dốc thoải → rửa trôi mạnh.
- Tập quán canh tác lạc hậu → đất thoái hóa mạnh.
- Chặt phá rừng.
2. Tính chất của đất xám bạc màu.
- Tầng đất mặt mỏng.
- Thành phần cơ giới nhẹ.
- Thường bị khô hạn.
- Chua đến rất chua.
- Nghéo dinh dưỡng và mùn.
- VSV ít, hoạt động yếu.
3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng
III. Cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.

1. Nguyên nhân gây xói mòn đất.
- Mưa lớn phá kết cấu đất.
- Địa hình dốc tạo ra dòng chảy rửa trôi.
- Chặt phá rừng làm giảm cường độ che phủ → tốc độ dòng chảy lớn.
2. Tính chất của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.
- Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh.
- Cát sỏi chiếm ưu thế.
- Chua, nghèo mùn, nghèo dinh dưỡng.
- VSV ít hoạt động yếu.

Bạn có thể tải miễn phí BST Tóm tắt lý thuyết về Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất sói mòn mạnh trơ sỏi đá, đất mặn và đất phèn Công nghệ lớp 10 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản