Tóm tắt lý thuyết về Kiểu bản ghi Tin học 11

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
74
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tóm tắt lý thuyết về Kiểu bản ghi Tin học 11

Mô tả BST Tóm tắt lý thuyết về Kiểu bản ghi Tin học 11

Tất cả các tài liệu hay và đạt chất lượng được chúng tôi tổng hợp tạo thành BST Tóm tắt lý thuyết về Kiểu bản ghi Tin học 11. Bộ sưu tập sẽ giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập và mở rộng kiến thức khi học môn Tin học lớp 11. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tóm tắt lý thuyết về Kiểu bản ghi Tin học 11

Dưới đây là nội dung được trích trong bộ sưu tập Khái niệm về Kiểu bản ghi.

Một số khái niệm
- Kiểu bản ghi được dùng để mô tả cho các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau .
- Bản ghi thường được gọi là Record, mỗi Record sẽ lưu trữ dữ liệu về một đối tượng cần quản lí .
- Mỗi thuộc tính của đối tượng tương ứng với một trường của bản ghi . Các trường khác nhau có thể có dữ liệu khác nhau .
- Các ngôn ngữ lập trình thường cho cách để xác định :
+ Tên kiểu bản ghi .
+ Tên các trường .
+ Kiểu dữ liệu của trường .
+ Cách khai báo biến .
+ Cách tham chiếu đến trường .
Cách khai báo và sử dụng kiểu bản ghi trong ngôn ngữ Pascal
1. Khai báo
Để khai báo biến bản ghi, thường khai báo một kiểu bản ghi sau đó khai báo biến bản ghi .
Cách khai báo kiểu :

Type =Record
: ;
……… ………
: ;
End ;
Cách khai báo biến :
Var : ;
Var : Array[1..n] Of ;

Type Hocsinh = Record
Hoten : String[30] ;
Ngaysinh : String[10] ;
NamNu :Boolean ;
Toan,Ly, Hoa, Van, Su, Dia : Real ;
End ;

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Khái niệm về Kiểu bản ghi. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản