Tóm tắt lý thuyết về Lai hai cặp tính trạng Sinh học 9

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 3 tài liệu

0
173
lượt xem
2
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tóm tắt lý thuyết về Lai hai cặp tính trạng Sinh học 9

Mô tả BST Tóm tắt lý thuyết về Lai hai cặp tính trạng Sinh học 9

Tất cả các tài liệu hay và đạt chất lượng được chúng tôi tổng hợp tạo thành BST Tóm tắt lý thuyết về Lai hai cặp tính trạng Sinh học 9. Bộ sưu tập sẽ giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập và mở rộng kiến thức khi học môn Sinh học lớp 9. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tóm tắt lý thuyết về Lai hai cặp tính trạng Sinh học 9

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Lý thuyết về Lai hai cặp tính trạng dưới đây:

Câu 1: Biến dị tổ hợp
- Ở F2, bên cạnh các kiểu hình giống p như hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn còn xuất hiện những kiểu hình khác p là hạt vàng, nhăn và hạt xanh, trơn. Những kiểu hình khác p này được gọi là các biến dị tổ hợp. Như vậy, trong sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã diễn ra sự tổ hợp lại các tính trạng của p làm xuất hiện các biến dị tổ hợp. Loại biến dị này khá phong phú ở những loài sinh vật có hình thức sinh sàn hữu tính (giao phối)
Câu 2: Thí nghiệm của Menđen về hai cặp tính trạng tương phản
- Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản: hạt màu vàng, vỏ trơn và hạt màu xanh, vỏ nhăn được F1 đều có hạt màu vàng, và trơn.
- Từ tỉ lệ của từng cặp tính trạng nêu trên và theo quy luật phân li của Menđen thì hạt vàng, trơn là các tính trạng trội và đều chiếm ti lệ 3/4 của từng loại tính trạng, còn hạt xanh, nhăn là các tính trạng lặn và đều chiếm ti lệ 1/4.
- Ti lệ của các tinh trạng nói trên có mối tương quan với tỉ lệ các kiểu hình ờ F2, điều đó được thê hiện ở chỗ tỉ lệ của mỗi loại kiểu hình ở F2 chính bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó, cụ thể là:
- Hạt vàng, trơn = 3/4 vàng X 3/4 trơn =9/16
- Hạt vàng, nhăn = 3/4 vàng X 1/4 nhăn = 3/16
- Hạt xanh, trơn = 1/4 xanh X 3/4 trơn =3/16
- Hạt xanh, nhăn = 1/4 xanh X 1/4 nhăn = 1/16
- Từ mối tương quan trên, Menđen thấy rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau (không phụ thuộc vào nhau). Điều này cũng được hiểu nghĩa là nếu khi F2 có tỉ lên phân li kiểu hình bằng tích tỉ lệ phân li của các cặp tính trạng thì các cặp tính trạng di truyền độc lập với nhau. 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Lý thuyết về Lai hai cặp tính trạng để xem.
Đồng bộ tài khoản