Tóm tắt lý thuyết về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Sinh học 9

Chia sẻ: Tường Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
125
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tóm tắt lý thuyết về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Sinh học 9

Mô tả BST Tóm tắt lý thuyết về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Sinh học 9

Bộ sưu tập Tóm tắt lý thuyết về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Sinh học 9 sẽ mang lại cho các em học sinh những kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu cùng chủ đề được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc, tổng hợp thành BST Tóm tắt lý thuyết về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Sinh học 9, giúp quý thầy cô và các em học sinh thuận tiện hơn khi tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tóm tắt lý thuyết về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Sinh học 9

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Lý thuyết về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng:

I. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
- Dựa vào quá trình hình thành ARN. quá trình hình thành chuồi axit amin và chức năng của prôtêin có thể khái quát mối liên hệ giữa gen và tính trạng theo sơ đồ sau
- Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin -> Tính trạng
- Mối liên hệ trên cho thấy: thông tin về cấu trúc của phân từ prôtêin (thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp axit amin) đã được xác định bởi dãy nuclêôtit trong mạch ADN. Sau đó, mạch nảy được dùng làm mẫu đê tổng hợp ra mạch mARN diễn ra ở trong nhân. Tiếp theo, mạch mARN lại làm khuôn để tổng hợp chuỗi axit amin diễn ra ờ chất tế bào (hình 19.2).
- Bản chất của mối liên hệ “Gen (một đoạn ADN) —> mARN —> Prôtêin —» Tính trạng" chính là trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn cùa ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch tnARN, sau đó trình tự này quy định trình tự các axit amin trong cấu trúc bậc 1 của prôtêin. Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí cùa tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng cùa cơ thể. Như vậy, thông qua prôtêin, giữa een và tính trạng có mối quan hệ mật thiết với nhau, cụ thể là gen quy định tính trạng
II. Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin
- Gen mang thông tin cấu trúc của prôtêin ở trong nhân tế bào là chủ yếu. Còn prôtêin chỉ được hình thành ở chất tế bào. Như vậy, chứng tỏ giữa gen và prôtêin phải có mối quan hệ với nhau thông qua một cấu trúc trung gian của nó.
- MARN sau khi được hình thành rời khỏi nhân ra chất tế bào để tổng hợp chuỗi axit amin mà thực chất là xác định trật tự sắp xếp các axit amin. Điều đó phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa ARN và prôtêin với nhau (hình 19.1)
- Khi ribôxôm dịch chuyển hết chiều dài của mARN thì chuỗi axit amin được tổng hợp xong. Như vậy, sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên khuôn mẫu của mARN và diễn ra theo NTBS, trong đó A liên kết với U, G liên kết với X, đồng thời theo tương quan cứ 3 nuclêôtit ứng với một axit amin. Từ đó, cho thấy trình tự các nuclêôtit trên mARN qui định trình tự các axit amin trong prôtêin

Nhanh tay, tải miễn phí Lý thuyết về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản