Tóm tắt lý thuyết về Thao tác với tệp Tin học 11

Chia sẻ: Tường Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
62
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tóm tắt lý thuyết về Thao tác với tệp Tin học 11

Mô tả BST Tóm tắt lý thuyết về Thao tác với tệp Tin học 11

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Tóm tắt lý thuyết về Thao tác với tệp Tin học 11 nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Tin học lớp 11 ở trường phổ thông trở nên chất lượng và hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay và chất lượng hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tóm tắt lý thuyết về Thao tác với tệp Tin học 11

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Khái niệm về Thao tác với tệp. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

- Khai báo tệp văn bản: var <tên biến tệp>: text;
VD: var f : text;
var tep1, tep2: text;
- Gắn tên tệp: assign(< Tên biến tệp>, <Tên tệp>);
VD: MYFILE := 'DULIEU.DAT';
ASSIGN(F2,MYFILE);
hoặc
ASSIGN(F2,'DULIEU.DAT');
- Mở tệp:
+ Để đọc: reset (<Tên biến tệp>);
+ Để ghi : rewrite(<Tên biến tệp>);
VD: TF := 'C:\KQ.DAT';
ASSIGN(F3,TF);
REWRITE(F3);
- Đọc/ghi tệp:
+ Đọc tệp :
read(<tênbiếntệp>,<danh sách biến>);
+ Ghi tệp:
write(<tên biến tệp>,<dsách kếtquả>);
VD: Lệnh ghi giá trị biến A vào tệp gắn với biến tệp F3 là WRITE(F3,A);
- Đóng tệp: close (<Tên biến tệp>);
- Một số hàm và thủ tục chuẩn thường dùng trong thao tác với tệp:
+ Hàm eof (<tên biến tệp>) cho giá trị True nếu con trỏ tệp đang chỉ tới cuối tệp.
+ Hàm eoln (<tên biến tệp>) cho giá trị True nếu con trỏ tệp đang chỉ tới cuối dòng.

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Khái niệm về Thao tác với tệp sẽ hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản