Tóm tắt phần lý thuyết HiđroCacbon no

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 tài liệu

0
302
lượt xem
18
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tóm tắt phần lý thuyết HiđroCacbon no

Mô tả BST Tóm tắt phần lý thuyết HiđroCacbon no

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Tóm tắt phần lý thuyết HiđroCacbon no nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp từ sách vở, các thầy cô giáo đang giảng dạy tại nhiều trường phổ thông trong cả nước. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tóm tắt phần lý thuyết HiđroCacbon no

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Tóm tắt phần lý thuyết HiđroCacbon no:

A. LÝ THUYẾT:
I. Đồng đẳng, danh pháp:

1. Đồng đẳng ankan:
Công thức tổng quát chung cho ankan (hay olefin) là CnH2n+2 (n 1)
2. Danh pháp:
 Cách gọi tên các ankan mạch nhánh theo quy tắc sau :
+ Chọn mạch chính : là mạch dài nhất có nhiều nhóm thế nhất.
+ Đánh số vị trí cacbon trong mạch chính bắt đầu từ phía gần nhnh hơn.
+ Gọi tên : Vị trí mạch nhánh + tên nhánh + tên mạch chính( tên ankan tương ứng với số nguyên tử cacbon trong mạch chính).
Ví dụ : CH3-CH -CH2 – CH3 CH3–CH2–CH2–CH–CH2–CH3
CH3 2-metyl butan CH3 3–metylhexan
CH3–CH2–CH2–CH–CH–CH3 CH3–CH2–CH–CH–CH2–CH3
CH3 CH3 CH3 C2H5
2,3– đimetylhexan 3– etyl– 4 –etylhexan
II. Tính chất hoá học
Phản ứng đặc trưng là phản ứng thế; phản ứng tách hiđro và phản ứng cháy.
1. Phản ứng thế bởi halogen:
Thế clo và brom: Xảy ra dưới tác dụng của askt hoặc nhiệt độ và tạo thành một hỗn hợp sản phẩm.
Những ankan có phân tử lớn tham gia phản ứng thế êm dịu hơn và ưu tiên thế những nguyên tử H của nguyên tử C hoặc cao.
Ví dụ:
2. Phản ứng tách:
a. phản ứng tách hiđro:ở 400  900oC, xúc tác Cr2O3 + Al2O3.
b. Phản ứng phân cắt mạch cacbon: C10H22 C5H10 + C5H12
3. Phản ứng oxi hoá:
CnH2n +2 + O2 nCO2 + (n +1) H2O. (1)
 Nhận xét :
 đốt ankan thu nCO2 < nH2O
 Nếu đốt hiđrocacbon thu được nCO2 < nH2O Hiđrocacbon đem đốt là ankan (CnH2n +2 ).
III. Điều Chế:
1. Điều chế metan

a) Lấy từ các nguồn thiên nhiên: khí thiên nhiên, khí hồ ao, khí dầu mỏ, khí chưng than đá.
b) Tổng hợp
2. Điều chế các ankan khác
a) Lấy từ các nguồn thiên nhiên: khí dầu mỏ, khí thiên nhiên, sản phẩm crackinh.
b) Tổng hợp từ các dẫn xuất halogen:

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Tóm tắt phần lý thuyết HiđroCacbon no. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản