Tổng hợp bài dịch phần Reading Tiếng Anh 7

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 tài liệu

0
1.068
lượt xem
49
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp bài dịch phần Reading Tiếng Anh 7

Mô tả BST Tổng hợp bài dịch phần Reading Tiếng Anh 7

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Tổng hợp bài dịch phần Reading Tiếng Anh 7 trên eLib.vn. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ cung cấp các bài dịch phần reading trong chương trình tiếng Anh lớp 7 giúp các em học sinh nắm được nội dung bài đọc hiểu để trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tổng hợp bài dịch phần Reading Tiếng Anh 7

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Tổng hợp bài dịch phần Reading Tiếng Anh 7:

 

Tổng hợp bài dịch phần Reading Tiếng Anh 7

Tom is from America. He is 13 years old. He has a new pen pal in Vietnam. Her first name is Trang and her family name is Tran. Trang is from Hue. But her parents work in Hanoi, so now she lives there with them. She is studying English at an International School. She told Tom many things about her new school and new life.
Hanoi is a big and busy city. It seems to be bustling with activity at all times of the day and night. She told that the difference in the atmosphere was quite shocking to her. In the first week, she thought her new school was very boring and that most of the teachers and students seemed to be too serious. She missed the happy-go-lucky atmosphere of her old school so much and sometimes she felt lonely. But now, having been in this school for two months, she gets used to it.
Her new school is huge. It is bigger and prettier than her old school in Hue. The school hours are longer and there isn't as much homework. Instead, the pupils here do many projects. She is in class 7A and her classroom is on the fourth floor. There are twenty-five students in her class and they are very friendly. It’s only about 500 meters from her house to her school. So she walks to school every day. She is very interested in English and Math. Tom hopes that one day he can go to Vietnam to meet Trang and travel around Vietnam with her.
Dịch tiếng Việt
Tom là từ Mỹ. Ông là 13 tuổi. Ông có một người bạn thân ở Việt Nam. Tên đầu tiên của cô là Trang và tên gia đình của cô là Trần. Trang là từ Huế. Nhưng cha mẹ cô làm việc tại Hà Nội, vì vậy bây giờ cô sống ở đó với họ. Cô đang học tiếng Anh tại một trường quốc tế. Cô nói với Tom nhiều điều về trường mới và cuộc sống mới.
Hà Nội là một thành phố lớn và bận rộn. Nó có vẻ là nhộn nhịp với các hoạt động ở tất cả các lần trong ngày và đêm. Cô nói rằng sự khác biệt trong bầu không khí khá gây sốc với cô. Trong tuần đầu tiên, cô nghĩ trường mới của cô là rất nhàm chán và hầu hết các giáo viên và sinh viên dường như là quá nghiêm trọng. Cô nhớ bầu không khí hạnh phúc-go-lucky của trường cũ của cô ấy rất nhiều và đôi khi cô cảm thấy cô đơn. Nhưng bây giờ, đã được tại trường này trong vòng hai tháng, cô đã quen với nó.
Trường mới là rất lớn. Nó là lớn hơn và đẹp hơn trường cũ của mình ở Huế. Các giờ học dài hơn và không có nhiều bài tập về nhà. Thay vào đó, các em học sinh ở đây làm nhiều dự án. Cô đang ở trong lớp 7A và lớp học của cô là ở tầng thứ tư. Có hai mươi lăm sinh viên trong lớp của cô và họ rất thân thiện. Nó chỉ khoảng 500 mét từ nhà cô đến trường của cô. Vì vậy, cô đi đến trường mỗi ngày. Cô ấy rất quan tâm đến tiếng Anh và Toán. Tom hy vọng rằng một ngày nào đó anh có thể đến Việt Nam để đáp ứng Trang và đi du lịch khắp Việt Nam với cô ấy.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Tổng hợp bài dịch phần Reading Tiếng Anh 7. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản