Tổng hợp bài tập Chương II - Dòng điện không đổi Vật lý 11

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 21 tài liệu

0
923
lượt xem
14
download
Xem 21 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp bài tập Chương II - Dòng điện không đổi Vật lý 11

Mô tả BST Tổng hợp bài tập Chương II - Dòng điện không đổi Vật lý 11

Tổng hợp bài tập Chương II - Dòng điện không đổi Vật lý 11 là những dạng thường gặp trong các đề thi môn Vật lý. Mời các bạn học sinh tham khảo bộ sưu tập bài tập Chương II - Dòng điện không đổi của chúng tôi để việc ôn tập hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tổng hợp bài tập Chương II - Dòng điện không đổi Vật lý 11

Bộ sưu tập Tổng hợp bài tập Chương II - Dòng điện không đổi Vật lý 11 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Bài 1 trang 62 - Sách giáo khoa vật lý 11
Cho mạch điện như hình 11.3. Trong đó nguồn điện có ξ = 6V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = R2 = 30 Ω; R3 = 7,5 Ω
a) Tính điện trở mạch tương đương RN của mạch ngoài.
b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.
Giải:
a) Điện trở tương đương của mạch ngoài là RN= 5 Ω.
b) Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài tương ứng là:
I1 = I2 = 0,2A; I3 = 0,8A

Bài 2 trang 62 - Sách giáo khoa vật lý 11
Cho mạch điện có sơ đồ như hinh 11.4, tron đó các acquy có suất điện động ξ1 = 12V; ξ2 = 6V và có các điện trở trong là không đáng kể.
Các điện trở R1 = 4 Ω R2 = 8 Ω
a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.
b) Tính công suất tiêu thụ điện của mỗi điện trở.
c) Tính công suất của mỗi acquy và năng lượng mà mỗi acquy cung cấp trong 5 phút.
Giải:
a) Tính cường độ dòng điện trong mạch:
- Suất điện động của bộ nguồn ghép nối tiếp: ξb = ξ1 + ξ2 = 18 V.
- Điện trở tương đương của mạch ngoài gồm hai điện trở mắc nối tiếp:
RN = R1 + R2 = 12 Ω
Từ định luật Ôm đối với toàn mạch thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là:
I = ξb /(RN + rb) = 1,5A
b) Công suất tiêu thụ điện:
Của điện trở R1 là P1 = I2R1 = 9 W
Của điện trở R2 là P2 = I2R2 = 18 W.
c) Tính công suất và năng lượng mà acquy cung cấp:
- Công suất của acquy thứ nhất: Png(1) = ξ1I = 18W
Năng lượng mà acquy thứ nhất cung cấp trong năm phút :
Wng(1) = Png(1)t = 5 400 J
Tương tự với nguồn 2 ta được: Png(2) = 9 W, Wng(2)= 2700 J

Bài 3 trang 62 - Sách giáo khoa vật lý 11
Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.5, trong đó nguồn điện có suất điện động ξ = 12V, và điện trở trong là r = 1,1 Ω; điện trở R = 0,1 Ω.
 

Thư viện eLib mong BST Tổng hợp bài tập Chương II - Dòng điện không đổi Vật lý 11 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản