Tổng hợp bài tập Chương II - Sóng cơ và sóng âm Vật lý 12

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 35 tài liệu

0
966
lượt xem
13
download
Xem 35 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp bài tập Chương II - Sóng cơ và sóng âm Vật lý 12

Mô tả BST Tổng hợp bài tập Chương II - Sóng cơ và sóng âm Vật lý 12

Bao gồm các tài liệu có giá trị, bộ sưu tập Tổng hợp bài tập Chương II - Sóng cơ và sóng âm Vật lý 12 sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập trong chương trình phổ thông. Các tài liệu về chủ đề này được chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm kiếm. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tổng hợp bài tập Chương II - Sóng cơ và sóng âm Vật lý 12

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Tổng hợp bài tập Chương II - Sóng cơ và sóng âm Vật lý 12:

Bài 1: Mức cường độ âm tại một điểm là L = 40(dB). Hãy tính cường độ am tại điểm đó. Cho biết cường độ âm chuẩn là I0 =10-12 (W/m2).
Bài 2:Tại điểm A cách nguồn âm N một khoảng NA = 1m, mức cường độ âm là LA = 90dB. Ngưỡng nghe của âm chuẩn là I0= 10-12 W/m2
a. Tìm IA
b. Tìm IB Và LB. Biết rằng B nằm trên NA và NB = 10m
Bài 3: Khi cường độ âm tăng lên 10 lần thì mức cường độ âm tăng 10dB. Khi cường độ âm tăng 100 lần thì mức cường độ âm tăng bao nhiêu?
Bài 4: Loa của một máy thu thanh có công suất P = 1W.
a. Tính mức cường độ âm do loa tạo ra tại một điểm cách máy 4m
b. Để tại điểm ấy mức cường độ âm chỉ còn 70dB, phải giảm nhỏ công suất của loa bao nhiêu lần ?
Bài 5: Mức cường độ âm do nguồn S gây ra tại điểm M là L ; cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng D thì mức cường độ âm tăng thêm được 7dB.
a. Tính khoảng cách từ S đến M biết d = 62m.
b. Biết mức cường độ âm tại M là 73dB. Tính công suất của nguồn.
Bài 6 : Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M.
Bài 7 : Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB.
a. Tìm tỷ số giữa khoảng cách từ O đến A và từ O đến B
b. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là bao nhiêu ?
Bài 8 : Đặt hai nguồn âm trong môi trường đẳng hướng, không có sự hấp thụ âm tại O. khi đó mức cường độ âm tại A là 20dB. Để mức cường độ âm tại trung điểm OA là 30dB thì phải đặt thêm tại O bao nhiêu nguồn âm nữa ?

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Tổng hợp bài tập Chương II - Sóng cơ và sóng âm Vật lý 12. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản