Tổng hợp bài tập sóng điện từ luyện thi đại học

Chia sẻ: Dương Thị Tố Như | Ngày: | 13 tài liệu

0
950
lượt xem
24
download
Xem 13 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp bài tập sóng điện từ luyện thi đại học

Mô tả BST Tổng hợp bài tập sóng điện từ luyện thi đại học

Tham khảo ngay bộ sưu tập (BST) các bài tập về Sóng điện từ này các bạn học sinh phổ thông nhé. BST gồm các dạng bài tập về sóng điện từ kèm theo lời hướng dẫn giải chi tiết. Các bạn dễ dàng củng cố lại kiến thức và giải nhuần nhuyễn các bài toán về chuyên đề sóng điện từ trên lớp. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tổng hợp bài tập sóng điện từ luyện thi đại học

Dạng 1: Chu kỳ , tần số riêng của mạch dao động.Năng lượng toàn phần trong dao động.
I/ Phương pháp.
Tần số góc, tần số và chu kì dao động riêng của mạch LC:
Cần lưu ý, C là điện dung của bộ tụ điện.
+ Nếu bộ tụ gồm C1, C2, C3,... mắc nối tiếp, điện dung của bộ tụ tính bởi , khi đó
+ Nếu bộ tụ gồm C1, C2, C3,... mắc song song, điện dung của bộ tụ là C = C1 + C2 + C3 +..., khi đó

II/ Bài tập
Câu 1: Mạch dao động LC có cường độ dòng điện cực đại I0 = 10mA, điện tích cực đại của tụ điện là Q0 = 4.10-8C.
a. Tính tần số dao động trong mạch.
b. Tính hệ số tự cảm của cuộn dây, biết điện dung của tụ điện C = 800pF.
Câu 2: Mạch dao động LC lí tưởng dao động với chu kì riêng T = 10-4s, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ U0 = 10V, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là I0 = 0,02A. Tính điện dung của tụ điện và hệ số tự cảm của cuộn dây.
Câu 3: Tại thời điểm cường độ dòng điện qua cuộn dây trong một mạch dao động có độ lớn là 0,1A thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện của mạch là 3V. Tần số dao động riêng của mạch là 1000Hz. Tính các giá trị cực đại của điện tích trên tụ điện, hiệu điện thế hai đầu cuộn dây và cường độ dòng điện qua cuộn dây, biết điện dung của tụ điện 10μF.
Câu 4: Một mạch dao động LC, cuộn dây có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 0,2μF. Cường độ dòng điện cực đại trong cuộn cảm là I0 = 0,5A. Tìm năng lượng của mạch dao động và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện ở thời điểm dòng điện qua cuộn cảm có cường độ i = 0,3A. Bỏ qua những mất mát năng lượng trong quá trình dao động.
Câu 5: Một khung dao động có cuộn dây có hệ số tự cảm L = 5 H và tụ điện có điện dung C = 5.10-6 F. Điện áp cực đại trên hai bản của tụ điện là 10 V. Hãy tìm:
a. Chu kì dao động điện từ trong khung.
b. Năng lượng của khung dao động.
Câu 6: Một khung dao động gồm điện dung C = 1/π (mF) và cuộn dây thuần cảm có L = 1/π (H). Điện áp cực đại trên hai bản của tụ điện là 6 (V).
a. Tính tần số dao riêng của khung.
b. Tính năng lượng của khung dao động
Câu 7: Tụ điện của một mạch dao động có điện dung 4,5pF; cuộn cảm có độ tự cảm 0,8mH; điện trở của mạch là 1Ω.
a. Tìm tần số dao động riêng của mạch.
b. Tạo ra trong mạch một điện áp cưỡng bức có biên độ không đổi 1mV và tần số f có thể thay đổi được. Hãy tính biên độ của dao động điện từ cưỡng bức I0 trong mạch ứng với các tần số của điện áp cưỡng bức 1MHz; 2MHz; 3MHz và 4MHz.
c. Hãy tìm biên độ của dao động điện từ cộng hưởng I0Max.
d. Hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ dao động điện từ cưỡng bức I0 theo tần số f của điện áp cưỡng bức trong khoảng biến thiên của f từ 1MHz đến 4MHz
Câu 8: Cuộn cảm của một mạch dao động có độ tự cảm 3mH. Tụ điện trong mạch là tụ điện xoay có điện dung có thể biến thiên từ 12pF đến 1200pF. Hỏi tần số dao động riêng của mạch có thể thay đổi trong khoảng nào?

 

Đồng bộ tài khoản