Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
1.749
lượt xem
257
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6

Mô tả BST Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng về là các bài tập giúp các em học sinh luyện tập và nắm cách làm các bài tập trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 dưới đây: 

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 

1. They are _______tennis
A. play B. Plays C. Playing D. to playing
2. What do you do _______your free time?
A. in B . at C. to D. on
3. How _______does she read ?
A. many B. often C. long D. far
4. We go to the zoo_______a month
A. one B. one time C . once D. once time
5. My mother _______jogging every morning
A. does B. is C. goes D. plays
6. _______he like spotrs ?
A. does B. do C is D. why
7. What about _______by bike
A. go B. to go C . To going D. going
8. _______are you going to do tonight ?
A. what B. who C. which D. when
9. Mai _______cool weather
A. like B. likes C. liking D. to like
10. Which sports does he play ?
A. He plays table tennis B. he is playing table tennis
C. He is going to play table tennis D. yes , he does
11. I am going to _______the Citadel
A . come B . stay C. look D. visit
12. How many _______are there in a week ?
A. hours B . weeks C. days D. years
13. What _______ she like? She’d like a glass of milk.
A. is B. would C. do D. does
14. My sister doesn’t like fish.She _______ fruit,chocolate and vegetables.
A. like B. is like C. likes D. would
15. Is there anything to drink? I’m _______.
A. hungry B. tired C. thirsty D. cold
16. What do you _______ in your free time? I play soccer.
A. do B. go C. like D. are
17. How _______ do you brush your teeth? Twice a day.
A. many B. much C. often D. old
18. They are _______ football, now.
A. play B. playing C. watch D. watches
19. _______ sports does your brother play? Badminton and swimming
A . Who B. What C. How D. Which
20. What’s the weather like in the _______? It’s hot.
A. spring B. winter C. summer D. Fall

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tậpTổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
 

Đồng bộ tài khoản