Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 14 tài liệu

0
2.159
lượt xem
345
download
Xem 14 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7

Mô tả BST Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông, Thư viện Elib đã tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7. Tham khảo các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong chương trình Tiếng Anh 7 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Bộ sưu tập này cũng giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpTổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7:

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7

I/ Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu.
1, We go to school six days ………………
A week In a week On a week
2, They are very interested ……………… literature.
On At In
3, We study about different countries in ……………… class.
Literature Geography History
4, In Science class, students do some ………………
Examples Exercises Experiments
5, Ba learns to repair household appliances in ……………… class.
Physics Electronics Biology
6, In language class, students study ………………
Physics English Geography
7, In ………………, we learn how things work.
Maths Chemistry Physics
8, In ……………… we study past and present events in Vietnam and around the world.
Geography Chemistry History
9, We write essays in ……………… class.
Geography History Literature
10, Students are talking and playing excitedly during ………………
Class Recess Lesson
11, They are eating and drinking as ……………… as chatting.
Good Better Well
12, After break, everyone goes ……………… and classes begin again.
Outdoors Indoors Outside
13, The girls are playing ……………… at recess.
Skipping Marbles Chatting
14, American students take part ……………… different activities at recess.
In On At
15, Some students listen ……………… music at recess.
For To With
16, Eating and talking with friends are the ……………… ways of relaxing.
More common Much common Most common
17, Students never have time to play the whole game because recess is ………………
Short Long Energetic
18, The yard is very ……………… during recess.
Quiet Noisy Calm

19, Lien learns how to play ……………… piano in her free time.
A An The 
20, Exercise one is ……………… easy question.
A An The 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
 

Đồng bộ tài khoản