Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 12 tài liệu

0
2.717
lượt xem
182
download
Xem 12 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8

Mô tả BST Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong chương trình Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpTổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8:

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8

Câu 1: Em hãy khoanh tròn một lỗi sai trong những phần gạch chân ở câu sau:
Mr. Hung is not going to buy a new car yesterday.
                 A B C D
Câu 2: Hãy chọn một đáp án thích hợp nhất (A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống.
I think Mary …………….. to buy that coat. It's really lovely.
A. have B. should C. must D. ought
Câu 3: Hãy chọn một đáp án thích hợp nhất (A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống.
He wasn't experienced enough ……………….. .
A. to the job B. doing the job C. to do the job D. for doing the job
Câu 4: Hãy chọn một đáp án thích hợp nhất (A hoặc B, C, D) để sắp xếp lại các gợi ý sau thành câu có nghĩa.
Last week/ she/ buy/ English-Vietnamese dictionary.
A. Last week she bought an English-Vietnamese dictionary.
B. Last week she bought to English-Vietnamese dictionary.
C. Last week she buys to English-Vietnamese dictionary.
D. Last week she buy English-Vietnamese dictionary.
Câu 5: Em hãy khoanh tròn một lỗi sai trong những phần gạch chân ở câu sau:
Lien was old enough to was in my class.
A B C D
Câu 6: Hãy chọn một đáp án thích hợp nhất (A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống.
Dave has a good ………….. of humor.
A. cent B. scene C. sense D. scent
Câu 7: Em hãy khoanh tròn một lỗi sai trong những phần gạch chân ở câu sau:
Why do we must to put mechicals and drugs into the locked cupboard.
                A B C D
Câu 8: Hãy chọn một đáp án thích hợp nhất (A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống.
What does your brother ……………. ?
A. look as B. like C. look like D. as
Câu 9: Hãy chọn một đáp án thích hợp nhất (A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống.
I ………………. a letter from my old friend last week.
A. took B. received C. gave D. sent
Câu 10: Em hãy khoanh tròn một lỗi sai trong những phần gạch chân ở câu sau:
Lan is going to leave at 9.00 because she have to go home.
                  A B C D

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
 

Đồng bộ tài khoản