Tổng hợp bài tập trắc nghiệm về Nhôm

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 4 tài liệu

0
311
lượt xem
19
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp bài tập trắc nghiệm về Nhôm

Mô tả BST Tổng hợp bài tập trắc nghiệm về Nhôm

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Tổng hợp bài tập trắc nghiệm về Nhôm có trên eLib.vn. Bao gồm nhiều tài liệu hay, chất lượng được tổng hợp từ sách vở, thầy cô đang giảng dạy tại các trường trong cả nước. Chúng tôi hi vọng, các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ có ích cho công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tổng hợp bài tập trắc nghiệm về Nhôm

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Tổng hợp bài tập trắc nghiệm về Nhôm dưới đây:

Câu 1. Hỗn hợp X gồm Na, Ba và Al
-Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nước dư chỉ thu được dung dịch X và 12,32 lít H2-đktc
- Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và H2. Cô cạn dung dịch Y thu được 66,1g muối khan. Giá trị của m là:
A. 36,56g B. 27,05g C. 24,68g D. 31,36g
Câu 2. Cho m gam Na vào 250ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và AlCl3 0,4M thu được (m-3,995) g kết tủa, dung dịch X và khí H2. m có giá trị là:
A. 7,728g hoặc 12,788g B. 10,235g
C. 24,68g D. 10,235g hoặc 10,304g
Câu 3. Cho m gam nhôm tác dụng với m gam clo (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) sau phản ứng thu được chất rắn A. Cho chất rắn A tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch B và 8,904 lít H2 - đktc. Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam chất rắn khan.
A. 56,7375g B. 32,04g C. 47,3925g D. 75,828g
Câu 4. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, FeO4, FeO tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y trong đó khối lượngcủa FeCl2 là 31,75g và 8,064 lít H2. Cô cạn dung dịch Y thu được 151,54g chất rắn khan.
Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch Z và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 242,3g B. 268,4g C. 189,6g D. 254,9g
Câu 5. Dung dịch X gồm AlCl3 a mol/l và Al2(SO4)3 b mol/l. Cho 400ml dung dịch X tác dụng với 612ml dung dịch NaOH 1M thu được 8,424g kết tủa. Mặt khác nếu cho 400ml dung dịch X tác dụng với dung dịch
BaCl2 dư thu được 33,552g kết tủa. Tỉ số a/b là:

A. 2 B. 0,75 C. 1,75 D. 2,75
Câu 6. Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước thu được dung dịch X; 5,376 lít H2 -đktc và 3,51g chất rắn không tan. Nếu oxi hoá m gam X cần bao nhiêu lít khí Cl2 - đktc?
A. 9.968 lít B. 8.624 lít C. 9.520 lít D. 9.744 lít
Câu 7. Rót từ từ 200g dung dịch NaOH 8% vào 150g dung dịch AlCl3 10,68% thu được kết tủa và dung dịch X. Cho thêm m gam dung dịch HCl 18,25% vào dung dịch X thu được 1,17g kết tủa và dung dịch Y. Nồng độ phần trăm của NaCl trong dung dịch Y là:
A. 6,403% và 6,830% B. 5,608% và 6,830%
C. 5,608% và 8,645% D. 6,403% và 8,645%
Câu 8. Cho m gam Al tác dụng với dung dịch HCl 18,25% vừa đủ được dung dịch A và H2. Thêm m gam Na vào dung dịch A thu được 3,51g kết tủa. Khối lượng của dung dịch A là:
A. 70,84g B. 74,68g C. 71,76g D. 80,25g

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Tổng hợp bài tập trắc nghiệm về Nhôm. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản