Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 8 tài liệu

0
2.454
lượt xem
351
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10

Mô tả BST Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông, Thư viện Elib đã tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong chương trình Tiếng Anh 10 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Bộ sưu tập này cũng giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên đầu tiên trong bộ sưu tập Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 dưới đây:

 

Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10

Rewrite the first sentences so that the second one means nearly the same as the first one:
1/ We worked very hard for the exam. Then we passed it.
→ Before ____________________________________________________.
2/ First my sister considered what to say. Then she decided to talk to her headmaster.
→ After _____________________________________________________.
3/ I learned my lessons. Then I went out for a walk.
→ Before ____________________________________________________.
4/ Her brother bought a new washing machine. First he checked the prices.
→ After _____________________________________________________.
5/ My mother took an aspirin. Then she felt a little better.
→ Before ____________________________________________________.
6/ The boys argued. Then they fought.
→ After _____________________________________________________.
7/ His aunt went out to the food store. Then she had an accident.
→ Before ____________________________________________________.
8/ We decided to go on a trip to Hue. First we had some problems.
→ After _____________________________________________________.
9/ The students read some materials. Then they wrote their assignments.
→ Before ____________________________________________________.
10/ He watched the football match. Then he wrote a report.
→ After _____________________________________________________.

Make questions for the underlined parts.
1. They do their homework at night.
…………………………………………………… .
2. Mr. Robertson came to the party alone.
…………………………………………………….. .
3. She felt better after she took a nap.
………………………………………………………. .
4. She has talked to him for an hour.
………………………………………………………… .
5. My parents have two cars.
………………………………………………………
6. I don’t get up early because I like to sleep late.
………………………………………………………. .

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 10 . Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản