Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 tài liệu

0
2.841
lượt xem
367
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7

Mô tả BST Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 nhằm giúp cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong chương trình Tiếng Anh 7 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpTổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7:

Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7

I. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh
1. much/ do/ how/ stamps/ these/ cost?
2. do/ we/ this/ should/ evening/ what?
3. aren’t/ good/ any/ film/ there/ at/ the/ showing/ moment.
4. our/ opens/ at/ 6.30/ libray/ o’clock/ school
5. there/ in/ any/ are/ books/ English?
6. Ms.Tam/ care/ in/ of/ sick/ takes/ children/ a/ hospital
7. works/ a/ farm/ countryside/ Mr.Lam/ in/ on/ the
8. is/ talking/ Ms.Lan/ to/ at/ the/ my/ mother/ moment
9. will/ you/ new/ lots/ of/ friends/ have/ soon
10. new/ than/ school/ her/ is/ bigger/ her/ old/ one
11. be/ at/ back/ she’ll/ 6/ o’clock/ about
12. will/ at/ meet/ station/ I/ him/ the

II. Viết lại câu
1. Lan/ play/ piano/ at the moment
2. boys/ study/ now
3. she/ teach/ English/ school
4. Tom/ go/ school/ everyday
5. how/ you/ school? – bicycle.
6. how far/ from/here/ museum?
7. envelopes/ 14,500
8. our house/ between/ shoe store/ small restaurant
9. they/ be going/ party/ Sunday
10. my mother/ watch/ news/ TV
11. we/ travel/ Quinhon/ next week

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
 

Đồng bộ tài khoản