Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 8 tài liệu

0
1.866
lượt xem
211
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9

Mô tả BST Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông, Thư viện Elib đã tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách làm các bài tập tự luận tiếng Anh lớp 9. Đồng thời ôn lại vốn từ vựng và ngữ pháp đã được học trong chương trình tiếng Anh lớp 9. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên đầu tiên trong bộ sưu tậpTổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 dưới đây:

Tổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9

I. Put the verbs in the brackets in the corect tenses:
1. He never…..(listen) to what you say. He always ………(think) about something else.
2. We ……………….(not meet) each other since we …………………..(leave) school.
3. She………………… (not study)on Friday.
5. I usually ………………..(have) breakfast at 7.00.
6. We (fly)……………….. to Spain every summer.
7. My mother ………….. (fry)eggs for breakfast every morning.
8. The bank …………….(close)at four o'clock.
9. Yesterday, I ……………(go) to the restaurant with a client.
10. When we……………… (arrive) at the restaurant, the place…………… (be)full.
11. I ……………(not go) to school last Sunday.
12. …………she ……….(get) married last year?
13. After she …………………….(finish) her homework, she …………….(go) out with her friends.
14. Yesterday, she…………………(burn) her hand while she …………………..(cook) dinner.
15. Look ! Peter ……………………(play) a piece of his favourite music.
II.Change these sentences into passive voice:
1. My father waters this flowers every morning.
 …………………………………………………………..
2. John invited Fiona to his birthday party last night.
 ………………………………………………………….
3. Her mother is preparing the dinner in the kitchen.
 …………………………………………………………..
4. We should clean our teeth twice a day.
 …………………………………………………………..

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tậpTổng hợp bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo. 
 

Đồng bộ tài khoản