Tổng hợp bài tập về danh từ tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
2.975
lượt xem
208
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp bài tập về danh từ tiếng Anh

Mô tả BST Tổng hợp bài tập về danh từ tiếng Anh

Một trong những cách ôn thi đại học hiệu quả là giải nhuần nhuyễn các dạng bài tập thường gặp của đề thi. Hiểu được điều này, chúng tôi đã Tổng hợp bài tập về danh từ tiếng Anh cho các bạn học sinh tham khảo. Bộ sưu tập này gồm các dạng bài tập trắc nghiệm từ cơ bản đến nâng cao (kèm đáp án). Chúc bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tổng hợp bài tập về danh từ tiếng Anh

Bộ sưu tập Tổng hợp bài tập về danh từ tiếng Anh là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:
 

A. Vài câu sau đây là chính xác và một số câu khác có chứa từ không cần thiết. Nếu câu đúng, hãy đánh dấu (V). Nếu câu nào sai, gạch đi từ không cần thiết và viết nó ra khoảng trống.

► Would you like a piece of cake? (______V_____)

► I like a pop music very much. (_____a______)

1. That’s a wonderful news! (___________)

2. Do you own a book? (___________)

3. I heard an interesting piece of information today. (___________)

4. I saw your friend playing a tennis. (___________)

5. There’s some luggage in the car. (___________)

6. I bought a carton of some milk. (___________)

7. The gates were made of a wood. (___________)

8. You need an experience to run a business like this. (___________)

B. Alice đang nói về chuyến đi mua sắm của cô ấy. Viết ra những từ bị thiếu. Sử dụng chỉ một từ cho mỗi khoảng trống.
I spent (►)some time looking round the shops in Oxford Street yesterday. I spent far too (1) ……… … money, of course. I bought some (2)…………...: three dresses, a sweater, a blouse, two (3)…………. of trousers and a skirt. I enjoyed myself- it was great (4)…………….. . The skirt is really nice. A hundred pounds (5).……….. ... quite expensive, but I couldn’t resist it. Anyway, it was reduced from a hundred and twenty pounds, so I made a (6)………….. of twenty pounds. One of the dresses (7)…………... fit, I’ve discovered, but I can take it back next time I go. I had a wonderful time and bought all these lovely things. But it was very crowded. Everyone (8)………….. rushing about. And the traffic (9)…………… terrible. I usually have a coffee and a (10)……………of cake, but the cafes were all full, so I didn’t bother.

C. Hoàn thành câu thứ hai sao cho có nghĩa tương tự với câu đầu tiên. Sử dụng từ trong ngoặc đơn.

► Could I have some bread, please? (piece)

Could I have a piece of bread, please?

1. All the windows were broken, (every)
_____________________________________

2. The money I earn isn’t enough to live on. (earnings)
_____________________________________

3. There were bits of paper everywhere. (litter)
_____________________________________

4. We went to the hotel to get a meal. (food)
____________________________________

5. Julia bought some binoculars. (pair)
____________________________________

Thư viện eLib mong BST Tổng hợp bài tập về danh từ tiếng Anh sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.

Đồng bộ tài khoản