Tổng hợp các đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 5 năm học 2013 - 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 11 đề thi

0
399
lượt xem
25
download
Xem 11 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp các đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 5 năm học 2013 - 2014

Tổng hợp các đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 5 năm học 2013 - 2014
Mô tả bộ sưu tập

Tổng hợp các đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 5 năm học 2013 - 2014 là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra.

Tổng hợp các đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 5 năm học 2013 - 2014

Tổng hợp các đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 5 năm học 2013 - 2014
Tóm tắt nội dung

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Tổng hợp các đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 5 năm học 2013 - 2014 dưới đây:

SECTION 1: DEFEAT GOALKEEPER
Question 1:
Question 2:
Question 3:
Question 4:
Question 5:
Question 6:
Question 7:
Question 8:
Question 9:
SECTION 2: FILL THE BLANK
Question 1:
Question 2:
Question 3:
Question 4:
Question 5:
Question 6:
Question 7:
Question 8
Question 9:
SECTION 3: COOL PAIR MATCHING
SECTION 4: LISTENING

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Tổng hợp các đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 5 năm học 2013 - 2014 để xem.
Đồng bộ tài khoản