Tổng hợp các mẫu phiếu đăng ký

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 27 tài liệu

0
573
lượt xem
0
download
Xem 27 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp các mẫu phiếu đăng ký

Mô tả BST Tổng hợp các mẫu phiếu đăng ký

Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho việc tìm kiếm các mẫu Tổng hợp các mẫu phiếu đăng ký, thư viện eLib đã sưu tầm tạo thành BST Tổng hợp các mẫu phiếu đăng ký để các bạn tiện tham khảo. Hi vọng với BST này, các bạn sẽ biết cách viết và trình bày mẫu đơn theo đúng quy định.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tổng hợp các mẫu phiếu đăng ký

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu Tổng hợp các mẫu phiếu đăng ký. Mời các bạn cùng tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ==============================

PHIẾU ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN

 1. Họ và tên (chữ in):..........................................................................................
2. Nam/nữ: .........................................................................................................
3. Ngày sinh:.......................................................................................................
4. Nơi sinh:..........................................................................................................
5. Tình trạng hôn nhân:.....................................................................................
6. Trình độ học vấn:...........................................................................................
7. Nghề nghiệp: (nếu là cán bộ nhà nước ghi tên cơ quan)................................
8. Hộ chiếu(1):  Ngoại giao  Công vụ  Phổ thông Số:..............................
Ngày cấp: ....................... Cơ quan cấp:...................................................
9. Mục đích lưu trú tại nước sở tại: :................................................................
10.Thời gian dự định lưu trú tại nước sở tại: ..................................................
11.Địa chỉ cư trú ở nước sở tại:.. ......................................................................
Số điện thoại:.............................. ................. .................................................
12.Địa chỉ thường trú ở Việt Nam (nếu có): ....................................................
13.Trẻ em đi cùng: (ghi rõ họ tên tuổi quan hệ với người khai)........................
14.Khi cần báo tin cho ai, ở đâu? ....................................................................

Ngày ......tháng..... năm....... .
(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Đồng bộ tài khoản