Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 139 đề thi

0
5.908
lượt xem
95
download
Xem 139 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10

Mô tả BST Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10

Đừng bỏ lỡ bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 các bạn nhé. Thông qua việc giải từng đề thi cụ thể trong bộ đề thi này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần lý thuyết đã được học. Chúng tôi hi vọng, bộ đề này là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10

Dưới đây là đoạn trích Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Câu 1: Chọn câu gần nghĩa nhất với câu đã cho:
The last time I met him was a week ago.
A. It’s a week ago since I last met him.
B. It was a week since I last met him.
C. It’s a week since I last met him.
D. It’s been a week since I’ve last met him.
Câu 2: Chọn từ hay ngữ thích hợp để hoàn thành câu sau:
The World Cup _____ every four years.
A. holds B. is held C. has been held D. was held
Câu 3: Chọn câu gần nghĩa nhất với câu đã cho:
My father didn’t come home until 7 o’clock.
A. It was before 7 o’clock that my father came home.
B. It was 7 o’clock, but my father didn’t come home.
C. My father came home before 7 o’clock.
D. It was not until 7 o’clock that my father came home.
Câu 4: Chọn từ hay ngữ thích hợp để hoàn thành câu sau:
That bag looks heavy. I _____ help you with it.
A. will B. have to C. should D. must
Câu 5: Chọn từ hay ngữ được gạch chân cần phải sửa để câu đã cho trở thành đúng:
San Francisco, that is a beautiful city, has a population of six million.
A B C D
A. of B. that C. has D. is
Câu 6: Chọn từ hay ngữ thích hợp để hoàn thành câu sau:
- “_________”
- “They are friendly and open.”
A. How many people are there? B. Who are the people?
C. What are the people like? D. How are the people?
Câu 7: Chọn câu gần nghĩa nhất với câu đã cho:
It was raining, but the baseball game wasn’t cancelled.
A. Though it was raining, the baseball game wasn’t cancelled.
B. The baseball game wouldn’t be cancelled until it stopped raining.
C. In spite of raining, the baseball still went ahead.
D. The organizer put off the baseball game until after the rain.
Câu 8: Chọn từ hay ngữ thích hợp để hoàn thành câu sau:
- “Would you like to have a cold drink?”
- “_______.”
A. Yes, please. B. I’d like C. You’re welcome D. I’m fine
Câu 9: Chọn từ hay ngữ thích hợp để hoàn thành câu sau:
A large hydroelectric dam ¬¬______ on the River Danube long time ago.
A. build B. built C. has built D. was built
Câu 10: Chọn từ có phần được gạch chân phát âm khác với các từ còn lại:
A. group B. danger C. ground D. goal 

Nhanh tay, tải miễn phí Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản