Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 21 đề thi

0
924
lượt xem
30
download
Xem 21 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12

Mô tả BST Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12

Trực tiếp ôn tập trên từng đề thi cụ thể, là phương pháp mà khá nhiều lớp học sinh vẫn dùng để ôn tập ở các mùa thi. Hiểu được điều đó, thư viện xin chia sẻ bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 nhằm giúp được các bạn học sinh quen dần với cấu trúc của đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 dưới đây:

Chọn từ hoặc cụm từ (ứng với A, B, C, D) để hoàn thành những câu sau (2,5đ).
1. I understand the situation perfectly. You________ explain it any further.
A. must B. needn’t C. mustn’t D. can’t
2. My father decided to ________smoking after he had been smoking for ten years.
A. put away B. get over C. take up D. give up
3. John: “I’m taking my end-of-term examination tomorrow.” - Ann: “___________.”
A. Good time B. Good day
C. Good luck D. Good chance
4. Books in the home are the wonderful ________ of knowledge and pleasure.
A. supply B. source C. origin D. provision
5. Who will look ________your cat when you are away?
A. for B. to C. at D. after
6. Nowadays, women are________ to men in almost every field.
A. inferior B. similar C. equal D. superior
7. Mary: “What do you think of these stories?” - Tom: “___________ .”
A. Yes, I do B. They are OK
C. I don’t think D. I think of them
8. The football match is becoming________ .
A. exciting and more exciting B. more and more exciting
C. more exciting and more exciting D. more exciting and most exciting
9. ________species are plant and animal species that are in danger of extinction.
A. endangered B. endanger C. dangerous D. danger
10. Before the 1970s, the Olympic Games were officially limited to amateurs, but in the 1980s, many events were opened to professional ________.
A. athletic B. athletics C. athlete D. athletes
 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 để xem.
Đồng bộ tài khoản