Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2011

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 đề thi

0
196
lượt xem
36
download
Xem 7 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2011

Mô tả BST Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2011

BST Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2011 với nhiều đề thi học kỳ 2 năm 2011 của các trường đã được thư viện eLib sắp xếp nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng để, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2011

Dưới đây là đoạn trích Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2011 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

I Hoàn thành các câu sau : (4 điểm)
1. What _ _ _ _ do you have lunch ? At 11.00
2. What’s her _ _ _ ? She’s a teacher.
3. I wants some stamps. _ _ _’s go to the post office.
4. I _ _ _ _ chicken.
5. What time is _ _ ?
6. Mineral water is my favourite _ _ _ _.
7. Where are you _ _ _ _ ?
8. These _ _ _ notebooks.
II. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất: A, B, C hoặc D. ( 2 điểm)
1 . Do you like Maths ? Yes, I .......
A. like. B. am. C . do D . is
2. I get ……. at 6.30
A. go B. up C . on D . to
3. What do you do ………… English lessons ?
A. in B. on C. at D . during
4 . I like meat. It’s my favourite …………
A. drink B. milk C . food D . juice
5. I’m ……….. I’d like some rice.
A. hungry B. thirsty C . angry D . hurry
III. Gạch chân những từ sai ở cột A và viết lại cho đúng vào cột B
A B
1.hungsy ,you,stanp,happi, when,can,prom
2.book, zou, tima,qlease, pen,chickan,clock
3.xwim, bike, jump,Englich, plai, mep
4.milk, want, banama, momkey,food, cendy
1……………………………………..………….
2…………………………………………………
3…………………………………...…………….
4………………………………………………….
IV. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh . (1 điểm)
1. is / juice / my / orange / favourite / drink ……………………………………………….…
2. the /how / shorts / much / are ? …..……………………………………………….

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2011 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản