Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 109 đề thi

0
4.883
lượt xem
113
download
Xem 109 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7

Mô tả BST Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7

Kỳ thi học kì đang gần kề, thư viện eLib trân trọng gửi tới các bạn bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7. Hãy thử sức với các đề thi này để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm làm bài. Chúng tôi hi vọng, bộ đề thi này sẽ hữu ích cho kì ôn tập của bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7:

I.Choose the word whose underline part is pronounced differently from the others (1pt):
1. A. get B. send C. pretty D. well
2. A. washed B. watched C. looked D. wanted
3. A. hour B. high C. home D. hard
4. A. slice B. children C. sign D. iron
II. Choose the best words by circling the letter A, B, C or D. (2 pts)
1. I didn’t go to school yesterday, because I……….. a stomachache.
A. took B. had C. was D. have
2. My close friend doesn’t like sports. She……………listening to music.
A. likes B. prefer C. like D. prefers
3.A: I like orange juice.
B: ……………………………….
A.So do I B. Neither do I C. I do either D. I do so
4. Ba…………to the movies last night.
A. go B. goes C. went D.gone
5. A: What is his……………. ?
B: He is one meter 65 centimeters tall.
A.weigh B. weight C.height D. heavy
6. Children like ……………….football.
A. play B. plays C.played D. playing
7. He is a bad driver. He drives very…………..
A. well B. badly C. bad D. good
8. ……………don’t we go fishing?
A. Should B. Let’s C. What about D. Why
 

Nhanh tay, tải miễn phí Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản